Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Eco-Driving – Säästlik SõiduStiil

Lõppastme õpingutel selgub, kas juhi teadmised, oskused ja hoiakud on arenenud säästliku sõidukijuhtimise tasemele.

Eesti Vabariigi Põhiseadus:
§ 53. Igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud.

Liiklusseadus:
§ 52. Keskkonnakaitsenõuded
(1) Juht ei või kahjustada keskkonda sõiduki mootori või teiste seadmete põhjustatud liigse müra, tolmu või heitgaasiga, mida oleks võimalik vältida.

Kogu maailmas on osooniaukude tekkimine suureks probleemiks ning kliimamuutused annavad juba tunda. Üheks päästerõngaks sellel teel on mõtlematu tarbimise vähendamine, inimeste teadlikkuse tõstmine ning säästlike oskuste ja tarbimisharjumuste kujundamine. Rohkem kui kolmandik kasvuhoonegaaside üldkogusest tekib transpordivahendite kasutamisel. Linnade õhusaastest moodustab aga enamuse just transpordivahendite heitgaasid.

Kasvuhoonegaaside vähendamine on ülesanne mitte ainult suurtele tööstusriikidele vaid kõigile ning selles protsessis peavad osalema kõik ühiselt. Ehkki Eesti on oma tööstustoodangu languse tõttu saavutanud juba rahvusvaheliste lepete taseme, ei ole meil õigust paigale tammuma jääda. Kasvuhoonegaaside piiramise protsessi tuleb aktiivselt jätkata.

Et saada kütusekulu sõidukite igapäevases kasutamises kontrolli alla, on hakatud tegelema alternatiivkütustega ning tavakütuste kasutusel on püütud autotootjate poolt valmistada aina ökonoomsemaid ja loodust vähem saastavaid mootoreid. Kuid mootor pole kaugeltki ainus ja peamine ökonoomsuse faktor – ennekõike on see autojuht.

Eco-Driving on loodust säästev, turvalisem, vähem stressi tekitav ning sõiduki hoolduskulusid vähendav sõidustiil. Projekti eesmärgiks on keskkonnasäästliku ning ohutu sõidustiili õpetamine mootorsõidukitega liiklejatele. Tänapäeva autostaatuse taseme kerkides on just säästliku sõidustiili õpetamine liiklejatele kiireim lahendus mõttetu kütuse põletamise ning suure mürataseme alandamiseks. Oluliselt raskem on meie keskmiselt 15 aastat vana autopargi kiire uuendamine keskkonnasõbralikumate mootoritega autodega, mis lõpptulemusel ei lahenda mõtlematut kulutamist.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.