Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Erisused

Kes võib millist sõidukit juhtida?
Jalgratast võib sõiduteel juhtida vähemalt 10-aastane isik. Jalgrattaga sõitmisel sõiduteel peab jalgratturil kaasas olema vastav juhiluba. Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik. 14-15-aastasel mopeedijuhil peab sõitmisel sõiduteel kaasas olema vastav juhiluba.

Mopeedi ning sellega võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kes on vähemalt 16-aastane, kuid ohutuse mõttes soovitab Maanteeameti liiklusregistri koolituse läbida kõigil, kes mopeedi juhtida soovivad.

16-aastane vastava kategooria juhiloaga nooruk võib juhtida A1-alamkategooria mootorratast, 18-aastane isik võib juhtida A-kategooria mootorratast, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või eri-võimsus ei ületa 0,16 kW/kg ning 21-aastane isik A-kategooria mootorratast, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg.

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria auto juhtimiseks anda 16 kuni 17-aastasele isikule tingimusel, et mootorsõidukis on tema kõrval lapsevanem (seaduslik eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isik. Nimetatud isikutel peab olema B-kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat.

Piiratud juhtimisõiguse võib R-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda vähemalt 15-aastasele isikule tingimusel, et ta ei vea veoseid teedel ja juhtimine toimub lapsevanema (seadusliku eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isiku vahetu järelevalve all. Nimetatud isikutel peab olema R- või T-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba vähemalt kaks aastat.

Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis. Piiratud õigusega juhiluba kehtib isiku 18-aastaseks saamiseni

Esmase juhiloa võib välja anda isikule, kes on vähemalt 18-aastane. Esmase juhiloa vahetamise korral juhiloa vastu peab juht olema läbinud lõppastme koolituse. Esmane juhiluba kehtib 2 aastat. Juhiluba kehtib 10 aastat.

Vanused ja kategooriad
Õuealal sõites jalgratturi vanuse alammäär ei kehti, ehk siis õuealal võivad sõita kõik jalgratturid olenemata vanusest.
10-aastased võivad sõita jalgrattaga ka sõiduteel, kuid 10-15-aastasel jalgratturil peab mujal kui õuealal sõites olema kaasas sõiduoskust tõendav jalgrattajuhi tunnistus.
14-aastased võivad lisaks jalgrattale sõita ka mopeediga, kuid sellisel juhul peab juhil kaasas olema sõiduoskust tõendav mopeedijuhi tunnistus. 16 aastased ja vanemad ei pea mopeedijuhi ega jalgrattajuhi tunnistust omama.

Piiratud juhtimisõiguse võib R-kategooria (Juhitava esisillaga ratastraktor või liikurmasin haagisega või haagiseta. Ratastraktoriks loetakse ka nimetatud tingimustele vastavat mootorsõidukit, mille põhifunktsioon on veose vedamine ja mille valmistajakiirus ei ületa 50 km/h) mootorsõiduki juhtimiseks anda vähemalt 15 -aastasele isikule tingimusel, et ta ei vea veoseid teedel ja juhtimine toimub lapsevanema (seadusliku eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isiku vahetu järelevalve all. Nimetatud isikutel peab olema R- või T-kategooria (Liigendraamiga ratastraktor või juhitava tagasillaga liikurmasin haagisega või haagiseta ja muu R-kategooriasse mittekuuluv ratastraktor või liikurmasin) mootorsõiduki juhtimise õigust tõendav juhiluba vähemalt kaks aastat.

16-aastane isik võib juhtida A1-alamkategooria (Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus ei ületa 11 kW) mootorratast, B1-alamkategooria (Kolme- või neljarattaline auto, mille tühimass ei ületa 550 kg ja valmistajakiirus on üle 50 km/h või millel on sisepõlemismootor töömahuga üle 50 cm3 või mõni muu vastava võimsusega mootor. Elektrilise ajamiga sõidukite tühimassi puhul ei arvestata aku massi) autot ning R-kategooria mootorsõidukit.

Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria auto juhtimiseks anda 16-17 -aastasele isikule tingimusel, et mootorsõidukis on tema kõrval lapsevanem (seaduslik eestkostja) või lapsevanema (seadusliku eestkostja) poolt selleks volitatud isik. Nimetatud isikutel peab olema B-kategooria auto juhiluba vähemalt kaks aastat.

18-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW või erivõimsus ei ületa 0,16 kW/kg, B-kategooria auto, C1-alamkategooria auto, T-kategooria mootorsõiduk;

C-, D-kategooria auto ja CE-kategooria autorongi juhtimise õiguse võib anda vähemalt 18-aastasele kaitseväeteenistuses olevale ajateenijale üksnes teenistusülesannete täitmiseks.

21-aastane - A-kategooria mootorratas, mille mootori võimsus ületab 25 kW või erivõimsus ületab 0,16 kW/kg; C-, D-kategooria ja D1-alamkategooria auto.

Kui isik omab automaatkäiguvahetusega B-kategooria auto juhtimisõigust ja juhiluba ning taotleb käsikäiguvahetusega B-kategooria auto juhtimisõigust, peab ta saama koolituse teooriaõppes vähemalt 3 õppetunni ja sõiduõppes 10 sõidukorra mahus. Käsitletakse erisusi käsikäiguvahetusega auto juhi koolitamisel võrreldes automaatkäiguvahetusega auto juhi koolitamisega.

Kui isik omab C- või D-kategooria auto juhtimisõigust ja juhiluba ning taotleb B-kategooria auto juhtimisõigust, peab ta saama koolituse teooriaõppes vähemalt 5 õppetunni ja sõiduõppes 2 sõidukorra mahus. Käsitletakse erisusi B-kategooria auto juhi koolitamisel võrreldes C- või D-kategooria auto juhi koolitamisega.

BC1-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik peab saama koolituse teooriaõppes vähemalt 55 õppetunni ja sõiduõppes 50 sõidukorra mahus. Õpe hõlmab C1-alamkategooria auto õppekava õppeained, mis käsitlevad erisusi C1-alamkategooria auto juhi koolitamisel võrreldes B-kategooria auto juhi koolitamisega.

Koolituskursuse algastme ja lõppastme lõpetamise kord Algastme kursus lõpeb teooriaeksamiga ja sõidueksamiga õppeplatsil ning liikluses.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.