Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Juhikoolituse õppekava

B- kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava.

Teooriatundide teemad

Teema
number

Teema nimi

Minimaalne
teooriatundide
arv

T1

Moodul 1

Õppetunde 11

T1.1

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkides

1

T1.2

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

1

T1.3

Liiklus kui süsteem

3

T1.4

Ohutu liiklemise põhimõtted

1

T1.5

Teiste liiklejatega arvestamine

2

T1.6

Sõiduki turvalisus

1

T1.7

Inimene sõidukijuhina

1

T1.8

Vahekontroll 1 mooduli raames

1

T2

Moodul 2

Õppetunde 11

T2.1

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites

2

T2.2

Sõidujärjekord sõites

3

T2.3

Sõidu eripära, asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

2

T2.4

Sõiduki peatumine ja sõidu lõpetamine

1

T2.5

Käitumine liiklusõnnetuse korral

2

T2.6

Vahekontroll 2 mooduli raames

1

T3

Moodul 3

Õppetunde 7

T3.1

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

T3.2

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

T3.3

Keskkonda säästev sõiduki kasutamine

1

T3.4

Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

2

T3.5 RT

Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid ja riskide ennetamine

2

Kolm moodulit kokku:

29

A

Arvestustöö

2

Juhi esmaõppe algastme pimeda aja koolitus*

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kokku esmaõppe algastes

32

Riiklikud eksamid. Esmase juhiloa saamine

 

Juhi esmaõppe lõppastme koolitus

 

LT1

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes

3

LT2

Libedasõidu riskivältimise praktikum*

1

Kokku lõppastme koolituses

4

*- Märge praktikumi läbimise kohta tehakse õpingukaardile.

Sõidutundide teemad

Teema
number

Teema nimi
Algastme koolitus

Minimaalne
sõidutundide
arv

Moodul 1

1

Juhi tööasend ja turvavarustus

1

2

Sõiduki käsitsemine

 

3

Sõit individuaalprogrammi järgi 1 mooduli raames

1

4

Moodul 1 järgne sõiduoskuste kontroll

1

Moodul 2

5

Sõit vähese liiklusega teedel

2

6

Reguleerimata ristmike ületamine

1

7

Lihtsamate reguleeritud ristmike ja raudteeülesõidukohtade ületamine

1

8

Peatumine ja parkimine

2

9

Keerulisemate reguleeritud ristmike ületamine

1

10

Eri radade kasutamine

1

11

Sõit trammiteega teedel

1

12

Sõit intensiivse liiklusega teedel

1

13

Ringliiklusega ristmike ületamine

2

14

Maanteesõit

2

15

Sõit individuaalprogrammi järgi 2 mooduli raames

 

16

Moodul 2 järgne sõiduoskuste kontroll

1

Moodul 3

17

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

1

18

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

1

19

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

2

20

Sõit individuaalprogrammi järgi 3 mooduli raames

 

21 (RS)

Algastme libedasõidu harjutuste sooritamine

1

Kolm moodulit kokku:

Vähemalt 23

22 (SK)

Juhi esmaõppe käigus omandatud sõiduoskuste kontroll

1

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

23 (PS)

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

Kokku esmaõppe algastes

Vähemalt 25

Riiklikud eksamid.
Esmase juhiloa saamine
Lõppastme koolitus

24 (LS1)

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.

1

25 (LS2)

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

Kokku lõppastme koolituses

Vähemalt 2>

Uus õppekava Pdf-is. >>>

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.