Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Kursused

Teooria õppetöö toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides kaks korda nädalas ja kestab 8 nädalat.

Õppekava sisaldab: 28 akadeemilist teooriatundi (à 45 min.), mis sisaldab liikluseeskirjade tundmist ja autoehitust. Riikliku õppekava kohaselt on kehtestatud kõikidele B-kategooria juhiluba taotlevatele isikutele minimaalselt 30 sõidukorda (à 45 min.) Õppetöös kasutatakse projektorit, liiklustahvlit ja teisi näitlike õppevahendeid mootorsõidukijuhi õpetamiseks. Iga õppetööst osavõtja saab materjalid täiendavaks iseseisvaks õppeks ning igal õpilasel on võimalus täiendavalt läbida teooriakursust, tasuta.

Koolituse eesmärgiks on ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse, teisi liiklejaid arvestava ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi propageerimine.

Individuaalõpe - kellele ja milleks?
Kõik me oleme erilised ja ainulaadsed ning igaühel meist on omad eelistused ja
õpistiilid, mis sobivad parimal viisil just kindlale õpilasele. Igaüks ei naudi
õppimist grupis, vaid pigem eelistab privaatsust ja usalduslikku vastastikust
kontakti. Individuaalõpe peabki just selliseid vajadusi rahuldama.
Individuaalõpe on parim viis liikluseõppeks kui:

  • Töögraafik on muutuv ja tundide aegu saate valida soovi kohaselt
  • Soovite saavutada maksimaalset tulemust minimaalse ajaga
  • Eelistate õppida vastavalt oma võimetele ja sobivas tempos
  • Soovite valida tundide toimumise kohta

Individuaalõpe on kahtlemata kõige tõhusam ja paindlikum õppevorm.
Õppematerjali ja -metoodika valimisel lähtutakse üksnes konkreetse õpilase olemasolevast teadmistetasemest, vajadustest ja soovidest. Samuti on õppe maht, tempo ja ajad täiesti sõltuvad õpilase enda ja õpetaja/instruktori vahelisest kokkuleppest. Õppe tulemuslikkuse huvides on siiski soovitav kohe algusest peale kindlaks määrata periood, mille jooksul taotletavat mootorsõiduki juhtimistaset püütakse saavutada. Seega tuleks ühel nädalal ära jäänud tunde teisel nädalal kahekordistada.

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.