Get Adobe Flash player

Liikluseeskiri.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel.

 

Liiklusteooria küsimused

Siin saate kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi enne Maanteeameti liiklusregistri teooriaeksamit juhtimisõiguse taotlemiseks või ka taastamiseks.

Parkimine

Videomaterjal, mis seletab sõiduauto parkimist.

EcoDriving

Maanteeameti liiklusregistri eksamile lubamise tingimused

Juhtimisõiguse taotlemise eksamile lubatakse isik, kes on vastava koolitaja juures lõpetanud taotletava kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust.

Eksamitele registreerumine toimub Maanteeameti liiklusregistri büroos järgmiselt:

  • Juhiloa taotleja teeb Maanteeameti liiklusregistri büroo fotoboksis digitaalpildid (otsevaates, peakatteta ning tavapärase näoilmega), samal päeval esitab eksamiteks registreerimise kabinetis mootorsõidukijuhi koolituskursuse lõpetamist tõendava tunnistuse
  • esmaabi kursuse läbimist tõendava tunnistuse, mis on välja antud hiljemalt viie viimase aasta jooksul
  • tervisetõendi
  • riigilõivude tasumist tõendava dokumendi (teooriaeksam 400 krooni, sõidueksam 600 krooni ja juhiloa riigilõiv 400 krooni)
  • isikutunnistuse või muu isikut ja elamisluba tõendava dokumendi
  • juhtimisõigust tõendava dokumendi juhul, kui see on eelnevalt väljastatud (kaasa arvatud välisriigis väljastatud)

Seejärel vormistab Maanteeameti liiklusregistri töötaja vastava taotluse, mille taotleja allkirjastab samas ka digitaalsel kujul. Samas on võimalik ka registreeruda vabadele teooriaeksami kohtadele Maanteeameti liiklusregistri büroos. Esmase juhtimisõiguse taotleja ei tohi sooritada teooriaeksamit varem kui kuus kuud ja sõidueksamit varem kui kolm kuud enne vanuse alammäära (B-kategooria juhtimisõiguse vanuse alammäär 18).

Piiratud juhtimisõiguse taotleja võib sooritada sõidueksami vanuse alammäära täitumisel (16). Piiratud juhtimisõigus ja juhiluba kehtib kuni selle omaniku 18-aastaseks saamiseni.

Eksamineerija tuvastab juhtimisõiguse taotleja isiku vahetult enne eksamit isikut tõendava dokumendi kontrollimisega. Isikute tuvastamise õigsust tõendab eksamineerija oma allkirjaga sõidueksami kaardil ja teooriaeksami protokollil. Juhtimisõiguse taotleja kinnitab oma osalemist sõidueksamil allkirjaga sõidueksami kaardil.

Eksamile tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

B-KATEGOORIA ALGÕPE

Algab registreerumine uute gruppi. Infotund toimub aadressil Tallinn, Masina 22 ruumides. Registreerumine telefonil 5822 5899 või meie interneti koduleheküljel.